Team Culture™

Team Culture™ er et udviklingsværktøj med udgangspunkt i en onlinetest om samarbejdet, samt en faciliteret udviklingsdag, som skal hjælpe til at aktivere teamets skjulte ressourcer. Teamet lærer at bruge hinandens forskelle og ligheder, så teamet og organisationen får det fulde udbytte af teamsamarbejdet.

Kerneopgaven

Involvering af hele organisationen omkring dens kerneopgaven og de delopgaver, der støtter op omkring den. Forløbet skaber bedre gennemsigtighed omkring hver faggruppes arbejde med kerneopgaven, så ledere og medarbejdere bedst muligt kan arbejde effektivt sammen omkring den.

Organisationsudvikling

En organisation er i konstant udvikling. Det er vigtigt, at personerne i den er rustet til at kunne imødekomme udviklingen, så organisationen kan drage mest muligt udbytte af den. Derfor skal fokus være på organisationen som helhed samt de teams og medarbejdere, hvis kultur påvirker organisationen.

det grønne hovedkuld

Hovedkulds med omtanke

Reference

Skolen på Islands Brygge

Søren var med til at skabe en dybere forståelse af teamkulturen og samtidig være med til at skabe en større forståelse og indsigt hos medarbejderne.

Se reference →

det grønne hovedkuld
Reference

Ungenergi

De var især gode til at få de frivillige til at åbne op for en masse kreative ideer, som blev konkret beskrevet og visualiseret, så vi også kan bruge dem som idékatalog fremover.

Se reference →

det grønne hovedkuld
Reference

Northside

Ambitionerne var store og vi føler at processen blev styret professionelt og trygt hele vejen fra brief til evaluering således at vi fik det optimale ud af projektet.

Se reference →

det grønne hovedkuld
Reference

Hjørring Kommune

Allerede i forberedelsesfacen fik jeg hurtigt fornemmelsen af at være i gode og kyndige hænder hos Søren. Denne fornemmelse levede Søren også helt op til, da det kom til afviklingen af selve dagen.

Se reference →

det grønne hovedkuld